tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

歐陽震華客串愛回家創32.3點高收

歐陽震華客串愛回家創32.3點高收

發表於 Posted on: 2019-07-05 8:27

shbblh4136
帖數 Posts: 146
回頂端 / Top
好多觀眾失望

發表於 Posted on: 2019-07-05 10:47

leeyukkong
帖數 Posts: 163
回頂端 / Top
Me too - 希望越大,失望更大大。

發表於 Posted on: 2019-07-05 13:00

卓姿
帖數 Posts: 39
回頂端 / Top
失望還失望
由慣性28點
上到32點tvb已經贏左
下次再出咪一樣又睇

發表於 Posted on: 2019-07-05 14:35

愛回家好睇
帖數 Posts: 43
回頂端 / Top