tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

強烈要求博思Mandy回歸

希望Tvb編劇幫下手
而家最想睇番博思同Mandy條線
其它主線既感情線已經開始悶
暫時得番Icy同Kc Mia同鐵面陳可以睇咋
強烈要求加番博思同Mandy回家

發表於 Posted on: 2019-11-07 13:32

shirleyho0004
帖數 Posts: 138
回頂端 / Top
強烈支持博香回家!

發表於 Posted on: 2019-11-08 9:20

seaocean
帖數 Posts: 27
回頂端 / Top
举手举脚赞成

發表於 Posted on: 2020-09-08 4:12

529363584
帖數 Posts: 41
回頂端 / Top
強烈支持!

發表於 Posted on: 2020-09-19 4:54

clean&clear
帖數 Posts: 46
回頂端 / Top
希望看到他们,但担心他们分开。希望编剧只写一集就让他们结婚和怀孕,那么我会很高兴的,请制片人答应我们的愿望。没有他们之一,我不能接受。无法接受他们不在一起。他们是完美的搭配。那就是为什么有时候我更喜欢他们仍然在英国。至少他们仍然在一起。
如果Mark忙于无法再回来,只需宣布他们已婚并在英国Mandy怀孕。我相信他们的粉丝将非常感谢制作人。我们等待了这么久,希望看到他们结婚,他们成为父母。
真的很想看到他们带孩子返回香港。
请实现我们的愿望。

發表於 Posted on: 2020-09-21 20:14

hugogoldenretriver
帖數 Posts: 58
回頂端 / Top
非常担心他们回家后可能会分开。我不想看到它发生。那就是为什么我更喜欢他们留在英国的原因。如果他们以已婚夫妇的身份回来,那么他们的粉丝将非常感激并非常感谢编剧和制片人。

發表於 Posted on: 2020-09-21 20:29

hugogoldenretriver
帖數 Posts: 58
回頂端 / Top
抱歉。我真的不能接受他们不在一起。有一次,制片人试图将Boksi与另一个女孩配对,那个女孩是美丽.
这就是为什么他们的粉丝如此恐惧和担忧并反对的原因。这就是为什么我们希望他们留在英国。

如果boksi或mandy也和其他女孩或男孩在一起,我们也不高兴。

發表於 Posted on: 2020-09-21 21:30

hugogoldenretriver
帖數 Posts: 58
回頂端 / Top