tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

朱展露股

陳嘉輝平時好似木口木面咁,原來都可以幾有笑感,今集臨尾好好笑!

發表於 Posted on: 2019-09-24 20:36

Severeschi
帖數 Posts: 58
回頂端 / Top
呢集算係寫得幾好笑既一集
大小姐同大家姐有火花我知
估唔到同朱展都可以好好笑

發表於 Posted on: 2019-09-24 20:55

勿忘初衷
帖數 Posts: 35
回頂端 / Top
今集朱展、朱凌故事盡顯父子情,有火花。尚善、大小姐惡鬥亦好好笑。

發表於 Posted on: 2019-09-25 0:40

Bigbigpanda
帖數 Posts: 16
回頂端 / Top
最近少有既由頭笑到尾,其實有時睇呢d支線仲好睇。
主線已經睇到有d悶。返而朱家,KC Icy, 曹總,或者今晚甘幾條線合埋一齊仲比較得意。

發表於 Posted on: 2019-09-25 7:22

只想你快樂
帖數 Posts: 25
回頂端 / Top
呢集笑位比較多
大小姐同大家姐嗰段
朱展同大小姐嗰段
片場嗰段都好笑

發表於 Posted on: 2019-09-27 7:05

愛回家好睇
帖數 Posts: 46
回頂端 / Top