tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

點解朱天梯咁耐冇出現?

好唔明白,3T線最近進入高潮位,但係TT嘅戲份仲少過之前,《熊家有女初選美》佢戲份少我可以理解,但《心如的告白》戲份都好少,最近幾個禮拜都冇佢哋嘅故事,表完白之後冇下文,條線吊咗喺度,唔知想點。
希望劇組寫多啲3T線。

發表於 Posted on: 2019-09-18 21:38

Shalvin
帖數 Posts: 28
回頂端 / Top
係攞等到望穿秋水,到底幾時出現

發表於 Posted on: 2019-10-31 23:09

Ting9527
帖數 Posts: 10
回頂端 / Top
之前都仲話表白完冇下文,之後仲要拒絕個表白然後朱天梯個角色好似完全喺部劇裡面消失!同埋心如同天梯個感情線都唔知仲有冇,真心覺得好過份。

發表於 Posted on: 2019-11-01 0:12

Shalvin
帖數 Posts: 28
回頂端 / Top
好想快啲再有3T 睇

發表於 Posted on: 2019-11-01 11:53

Promax
帖數 Posts: 24
回頂端 / Top
我都想知!真的等TT sir 等到花兒也謝了!
希望快D再有3T線睇啦!

發表於 Posted on: 2019-11-01 21:25

alice_tmf
帖數 Posts: 7
回頂端 / Top
就算唔講3T, 講下朱家都好,朱氏父子顏值禁高,期待朱大哥,如果張穎康做大哥都唔錯過。 sorry , 拉得太遠 。

發表於 Posted on: 2019-11-02 12:23

Coffee break 001
帖數 Posts: 18
回頂端 / Top
TT拒絕心如之後就無晒下文,
TT連過場也沒有,
真心失望!!!
希望快D可以寫返3T線!!
或者寫朱家都好呀!!

發表於 Posted on: 2019-11-04 13:44

alice_tmf
帖數 Posts: 7
回頂端 / Top
超級掛念 TT

發表於 Posted on: 2019-12-17 23:00

Siufeimiuo
帖數 Posts: 44
回頂端 / Top
Miss him so much ........

發表於 Posted on: 2019-12-19 16:33

hymnlau
帖數 Posts: 35
回頂端 / Top
Miss him so much !!!!

發表於 Posted on: 2019-12-20 21:48

no no haha
帖數 Posts: 19
回頂端 / Top
掛住TT~,心如同TT的感情線几時有~

發表於 Posted on: 2019-12-21 9:58

1249163998
帖數 Posts: 8
回頂端 / Top
掛住TT, 我要3T

發表於 Posted on: 2019-12-22 22:51

Coffee break 001
帖數 Posts: 18
回頂端 / Top
T T SIR拍晚踩过界后会回归爱回家吗?

發表於 Posted on: 2019-12-22 23:07

2234417553
帖數 Posts: 10
回頂端 / Top