tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

你當下最鍾意睇邊幾條線?

KC & Icy
18
Jacky & Linda
13
群姐擔正(冇熊樹根)
13
廢安苦主(譚道德,朱展,朱天梯)
18
龍敢威 白天鵝
15
譚道德 譚何蓉儀 廢安
14
龍敢威 Mia
11
龔水
10
輝蓮
8
潮善
8

總票數 Total Votes: 128

你當下最鍾意睇邊條線?

感覺自從新年後開心速遞劇情越寫越差,而家冇幾條係真正好睇嘅。有d 好睇嘅線越做越悶 i.e. 龔水,輝蓮。有d好睇嘅又好耐都唔講 i.e. Mia 龍敢威,池子孝 George。反而果d 無聊到爆嘅線(熊樹根,膠魚)就成日播!唉,就黎可以完全棄劇。

想睇下大家而家最鍾意邊幾條線,希望班編劇肯聽下我地 d意見啦!

發表於 Posted on: 2019-08-20 8:52

littlecoconut
帖數 Posts: 62
回頂端 / Top
潮善...走潮
輝蓮...走輝

發表於 Posted on: 2019-08-20 9:28

leeyukkong
帖數 Posts: 342
回頂端 / Top
龔水

發表於 Posted on: 2019-08-20 20:18

ckxtfl2238
帖數 Posts: 176
回頂端 / Top
當下已經冇咩邊條線好睇
睇下群姐d位笑下算

發表於 Posted on: 2019-08-21 7:56

愛回家好睇
帖數 Posts: 57
回頂端 / Top