tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

如果繼續比紅衫魚擔正成集,你會...

翻白眼繼而熄機/轉台
34
勉強睇下
5
一邊鬧一邊睇
5

總票數 Total Votes: 44

如果繼續比紅衫魚擔正成集,你會...

唔覺得紅衫魚有問題,演技有進步,又好身材,靚女。今晚譚道德,譚何容易做得幾好。如果對白真接廣東話口語化仲好D。

發表於 Posted on: 2019-09-03 0:00

Bigbigpanda
帖數 Posts: 11
回頂端 / Top
繼續以此女子為主題的話,簡直是在逼觀眾棄劇!

發表於 Posted on: 2019-09-12 5:20

springtsubaki
帖數 Posts: 18
回頂端 / Top