tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

【 新聞女王 】「豆瓣一周華語口碑劇集榜」榜首 豆瓣8.2高分 登上微博文娛熱搜榜榜首

【 新聞女王 】「豆瓣一周華語口碑劇集榜」榜首 豆瓣8.2高分 登上微博文娛熱搜榜榜首

發表於 Posted on: 2023-12-01 7:07

JesseMagee
帖數 Posts: 483
回頂端 / Top
阿佘既神級演繹,七情上面,睇到真係驚射中佢,仍然揸住部機,腳都軟埋
好耐冇睇過咁好睇嘅TVB劇 無論劇本 演技都好好
詩曼 李施嬅 演得好正好睇 收放自餘
劇本設計馬國明弱勢,才顯得佘詩曼霸氣!

發表於 Posted on: 2023-12-02 7:04

ckxtfl2238
帖數 Posts: 482
回頂端 / Top