tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

《東張》 區永權主持都要「報東張」!慘遭樂鄰居高空擲物滋擾!

《東張》 區永權主持都要「報東張」!慘遭樂鄰居高空擲物滋擾!

https://www.youtube.com/watch?v=aj_abO0xcE4

發表於 Posted on: 2023-06-09 7:36

xmpjok5091
帖數 Posts: 692
回頂端 / Top
極品仆街狗樣鄰居到處都有,連大名鼎鼎的東張西望主持都要為自家報東張
香港人需要<東張西望>
<東張西望>眞的好 將事實真相說出來
如果政府有個好似東張西望咁既部門就好LU
東張西望抵贊,跟得好足,夠專業!

發表於 Posted on: 2023-06-10 8:12

jbdvjp7771
帖數 Posts: 528
回頂端 / Top