tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

<全民造星5> 悽慘背景比才藝更重要?新監製打造全民賣慘網民唔受

<全民造星5> 悽慘背景比才藝更重要?新監製打造全民賣慘網民唔受

發表於 Posted on: 2023-06-02 8:41

shbblh4136
帖數 Posts: 828
回頂端 / Top
嘩!今次妖台全民造星炒車啦!TVB兩套新劇都咁好睇。有二點收視當win ! 成班妖台打手撲出嚟救火
晶哥呢套拍得出自己看家本领 晶哥係有料到 完全反映了當年的社會實況 完勝咩俏郎君

發表於 Posted on: 2023-06-03 7:17

MatthewAtl
帖數 Posts: 202
回頂端 / Top
嘩!今次妖台全民造星炒車啦!TVB兩套新劇都咁好睇。有二點收視當win ! 成班妖台打手撲出嚟救火
晶哥呢套拍得出自己看家本领 晶哥係有料到 完全反映了當年的社會實況 完勝咩俏郎君

發表於 Posted on: 2023-06-03 7:17

MatthewAtl
帖數 Posts: 202
回頂端 / Top
嘩!今次妖台全民造星炒車啦!TVB兩套新劇都咁好睇。有二點收視當win ! 成班妖台打手撲出嚟救火
晶哥呢套拍得出自己看家本领 晶哥係有料到 完全反映了當年的社會實況 完勝咩俏郎君

發表於 Posted on: 2023-06-03 7:18

MatthewAtl
帖數 Posts: 202
回頂端 / Top