tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

監管機構應該查啲有份幫手寫投訴TVB股價嘅呢班碰瓷黨小股東造市嘅媒體

監管機構應該查啲有份幫手寫投訴TVB股價嘅呢班碰瓷黨小股東造市嘅媒體

發表於 Posted on: 2023-02-03 7:50

jbdvjp7771
帖數 Posts: 465
回頂端 / Top
呢班中環碰瓷黨場外圍飛,六年前食過一獲唔夠數,肚餓再嚟過!搵9啲股民笨7!如果媒體報道係佢哋一定有份一齊抄!證監真係要密切留意誰是受害人!
啲媒體幫手寫的一定係有份炒!!監管機構查啲媒體啦

發表於 Posted on: 2023-02-04 7:47

uyafzw2284
帖數 Posts: 605
回頂端 / Top
食花生,中環碰瓷黨一定係收左錢攪事,咁多人都唔出聲係你地小數人出聲等睇班小股東7多次,垃圾小股東中環碰瓷黨只係一班嘍囉, 可以不理,全部小股東加埋既資金可能都無一億,早啲收9皮啦!班友想要求如果業績不佳,就幫TVB 拆骨,賤賣資產。都無公司既政策權,班小股東中環碰瓷黨做得啲咩?唔通我有50手中國移動既股票就可以參與中移動權策咩?

監管機構應該查啲有份幫手寫TVB股價嘅呢班碰瓷黨小股東造市嘅媒體

發表於 Posted on: 2023-02-05 6:34

approachpr
帖數 Posts: 216
回頂端 / Top