tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

【 回家 】吳業坤與媽媽重遊橫頭磡邨 自彈自唱重拾兒時的快樂回憶

【 回家 】吳業坤與媽媽重遊橫頭磡邨 自彈自唱重拾兒時的快樂回憶

https://www.youtube.com/watch?v=McpDiDJ9nvk

發表於 Posted on: 2023-01-27 8:08

StanEricuL
帖數 Posts: 279
回頂端 / Top
坤哥身邊好多野都唔同左, 但你仍然都係最Raw 最窩心既坤哥! 而支持你既人, 都一路無離開過!
坤哥 加油呀! 活出更多更精彩的你!
剛睇咗,母子情盡在不言中, 感動!睇到我都眼濕濕! 坤哥,你選嘅路冇行錯,繼續努力唱到最好!加油!
你成熟靚仔咗!

發表於 Posted on: 2023-01-28 8:20

Samlawss00
帖數 Posts: 215
回頂端 / Top