tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

曾志偉指港劇為主題《無限超越班》擬邀劉德華,劉嘉玲、梁朝偉、惠英紅、古天樂下半年播

曾志偉指港劇為主題《無限超越班》擬邀劉德華,劉嘉玲、梁朝偉、惠英紅、古天樂下半年播

https://www.hk01.com/即時娛樂/817828/曾志偉指港劇-不該只在回憶殺裏-tvb同內地合作綜藝下半年播

發表於 Posted on: 2022-09-23 8:09

xmpjok5091
帖數 Posts: 513
回頂端 / Top
TVB 作為香港電視台長期收視冠軍,良心電視台,觀眾人數最多,世界各地華人睇TVB ,內地14億睇TVB,屹立不倒55年,陪著大家成長,人一生最多咪兩個50年,所以TVB係真正嘅王者,其他電視台無法超越

發表於 Posted on: 2022-09-24 8:30

JesseMagee
帖數 Posts: 252
回頂端 / Top