tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

大家会看十月初五的月光新版吗?

会看!米雪+石修&新演员
1
不会看!张智霖+佘诗曼+马浚伟+薛家燕等
4

總票數 Total Votes: 5

大家会看十月初五的月光新版吗?

大家会看十月初五的月光新版吗?

發表於 Posted on: 2021-10-16 20:50

heepo92
帖數 Posts: 187
回頂端 / Top
我都會睇,不過唔知好唔好睇,如果唔好睇先棄。今年怕且係我棄劇最多的一年。以往一般兩部劇唔睇,大部分劇都睇,係今年睇得少咗。

發表於 Posted on: 2021-10-17 1:05

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 2148
回頂端 / Top
一定唔會睇

發表於 Posted on: 2021-10-18 5:31

姑媽
帖數 Posts: 50
回頂端 / Top
不如睇今晚套淫醫啦

發表於 Posted on: 2021-10-18 5:32

法證先鋒V
帖數 Posts: 1213
回頂端 / Top
諗起反正我連舊版都未睇過。反正佢啱啱播的時候我啱啱好前幾日出咗國,然後至少七八年真係完全冇掂過電視。重播時候又教唔啱時間。啱啱好可以睇下新版睇下個古仔講啲乜。

發表於 Posted on: 2021-10-18 11:22

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 2148
回頂端 / Top