tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

黃佳欣 (炎明禧) 笑淫淫,高傲自負累死人

傲慢、自負,睇落去黃佳欣都有齊呢D特質,最驚發展落去,佢會不可一世,佢會沙塵囂張。

有時候要經歷些挫折,先識得去謙卑。

發表於 Posted on: 2021-07-15 7:35

法證先鋒V
帖數 Posts: 1169
回頂端 / Top