tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

陳自瑤喺<識貨>俾評判不留情面批評,而佢亦自覺力不足而爆喊

陳自瑤喺<識貨>俾評判不留情面批評,而佢亦自覺力不足而爆喊
Yoyo 做事認真,對自己有要求,值得一讚!值得一讚!或者當遊戲節目,平常心去玩啦。每個人都有自己優勝之處,知道自己那一方面弱,相信經過一番努力,一定可以有所改善及進步,這份成功感滿足感更令人喜悅!加油
https://www.youtube.com/watch?v=YHKvcEGd1Rk

發表於 Posted on: 2021-06-19 7:09

kutcha8436
帖數 Posts: 262
回頂端 / Top