tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

港姐首面試關禮傑愛女關楓馨最受矚目佳麗

港姐首面試關禮傑愛女關楓馨最受矚目佳麗

發表於 Posted on: 2021-06-11 10:29

hzutzs7746
帖數 Posts: 287
回頂端 / Top
學歷不在此話題﹐今時今日個個都高學歷駕喇﹐但現實生活中係唔係咁高智慧﹑生活常識咁高另當別論。就樣貌而言﹐關禮傑個女關楓馨的條件「樣貌不符合進入決賽」!!!

發表於 Posted on: 2021-06-11 23:54

習彭
帖數 Posts: 415
回頂端 / Top