tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

真是要靠TVB[聲夢傳奇] 呢班十幾歲參賽者帶香港樂壇再走出亞洲!

真是要靠TVB[聲夢傳奇] 呢班十幾歲參賽者帶香港樂壇再走出亞洲!
樂壇靠呢班後生,佢地真是識唱歌
始終靠TVB同國際接軌,要外國人留意香港樂壇, 振興本土廣東話歌,靠晒TVB!

發表於 Posted on: 2021-06-09 8:48

breathouts
帖數 Posts: 39
回頂端 / Top