tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

关于下个月欧洲国家杯转播权问题

不知道TVB有没有购买欧洲国家杯转播权

發表於 Posted on: 2021-05-16 13:25

jone0202
帖數 Posts: 169
回頂端 / Top
我地睇viu 有得睇。香港以北班大陸呢冇得睇!

發表於 Posted on: 2021-07-13 1:03

支那屎塔蓋
帖數 Posts: 515
回頂端 / Top