tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

Viu頒奬禮五大公司大敗,証明又返TVB舊路,又自己人玩耍!

Viu頒奬禮五大公司大敗,証明又返TVB舊路,又自己人玩耍!

發表於 Posted on: 2021-04-19 6:58

whichput38
帖數 Posts: 10
回頂端 / Top
ViuTV《Chill Club 頒獎禮》完滿結束,外間猜測: 許廷鏗想得到歌王寶座﹐故拒絕TVB 邀請做《聲夢傳奇》導師﹐而向ViuTV「表忠」竟然「捧蛋」失落男歌手獎。

有網友咁樣講 Chill Club 頒獎同 tvb 勁歌頒獎有分別咩?都係捧自己人,好失望~

近年啲網友同坊間狠批TVB 勁歌頒獎禮﹑前聲夢娛樂將獎項頒被自己人搞小圈子﹐特別近幾年年年都係菊梓喬Hana﹑胡鴻鈞Hubert 攞男女歌手獎﹐當然依個係事實。如今曾志偉入主管理層已經正在糾正。
咁試問如今 ViuTV《Chill Club 頒獎禮》又何嘗唔係自己人捧自己人呢??????咁係咪天下烏鴨一樣黑呢!

所以 我諗許廷鏗亦係時候應該反思﹐同華納唱片公司分咗手﹐冇咗唱片公司的支持任何頒獎禮影響力都會差啲嘎啦?!

發表於 Posted on: 2021-04-19 9:05

習彭
帖數 Posts: 327
回頂端 / Top
咩叫雙重標準??????
以前.TVB嚴禁自己藝人上鏡其他電台, 受盡千夫所指, 又話專制又乜又物
而家VIU台都唔比隻姜蓉上TVB啦, 哈, 個個忽然啞晒禾..!!!

發表於 Posted on: 2021-04-19 14:11

WWWW00
帖數 Posts: 212
回頂端 / Top