tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

(唐人街)命運如何?

今年會播
16
一半半
5
繼續雪藏
8

總票數 Total Votes: 29

你估(唐人街)今年會播嗎?

明明連廣告都出埋, 突然又唔出街, 話咩等全球同步播出, 呢個乜鬼理由嚟0架?
點解其他劇集又唔全球同步? 係得呢套? 如果要全球同步, 點解起初又有廣告話會播??
如果話展鵬因為加入其他唱片公司, 喂, 咁係佢經理人樂小姐呢個高層負責嗰喎,
關展鵬鬼事咩? 等咗兩三年喇, 無線一直蝦展鵬蝦到出哂面, 個個有眼睇,
2011真相紅爆, 但又唔准佢參加男飛個獎項, 話佢已經喺呢行十幾年,
但黃浩然得男飛時, 咪又係喺呢行十幾年, 仲有楊明都係,好多都係十幾年先得呢個獎,
點解佢哋得, 展鵬唔得, 張保仔喺(唔記得大馬定星加坡)攞視帝同最佳劇集,
又唔准展鵬過去攞獎, 當時展鵬只係拍攝緊巨輪2, 客串幾集戲咋,
巨輪主角就可以放假過去攞獎, 展鵬只拍幾集就唔准佢請假, 目的只為畀洪永城攞哂彩,
到底展鵬得罪無線乜鬼呀? 蝦人蝦到出哂面, 講講吓真係粗口都嚟埋

發表於 Posted on: 2021-04-05 13:00

勢不低頭
帖數 Posts: 50
回頂端 / Top
見到樓上網友留言真是消氣!
一線小生(親生仔)劇就照拍但拍完不播,超過兩年沒出劇,不能想像,究竟原因何在?

發表於 Posted on: 2021-04-05 14:41

yeelinging
帖數 Posts: 97
回頂端 / Top
希望盡快播

發表於 Posted on: 2021-04-05 22:06

muzzmilbas003
帖數 Posts: 36
回頂端 / Top