tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

譚炳文逝世|無綫回應死訊 高度表揚他於演藝圈的付出及貢獻

譚炳文逝世|無綫回應死訊 高度表揚他於演藝圈的付出及貢獻

發表於 Posted on: 2020-09-06 7:40

kutcha8436
帖數 Posts: 278
回頂端 / Top
TVB新聞有回顧做得幾好

發表於 Posted on: 2020-09-06 7:48

xmpjok5091
帖數 Posts: 343
回頂端 / Top
可以说炳叔在配音界比较出名

發表於 Posted on: 2020-09-06 23:00

jone0202
帖數 Posts: 193
回頂端 / Top