tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

尋日肥佬黎手新聞一出超市香檳買9哂!

尋日肥佬黎手新聞一出超市香檳買9哂!

發表於 Posted on: 2020-08-11 6:47

jvumxm1148
帖數 Posts: 290
回頂端 / Top
昨天市民还去苹果日报大楼外开香槟,烧炮仗

發表於 Posted on: 2020-08-11 8:30

jone0202
帖數 Posts: 172
回頂端 / Top
國安法好快找到上門啦
勸佢地早些著草仲好啦

發表於 Posted on: 2020-08-11 13:26

jvumxm1148
帖數 Posts: 290
回頂端 / Top
如果肥佬黎着草的话早就已经做的了,绝不会等到现在才被人抓

發表於 Posted on: 2020-08-11 23:09

jone0202
帖數 Posts: 172
回頂端 / Top
肥佬黎除非已變棄卒
美國有駐港領事館, 有乜依郁有人照住佢

發表於 Posted on: 2020-08-12 23:28

leeyukkong
帖數 Posts: 721
回頂端 / Top
黃屍國安法好快找到上門啦

發表於 Posted on: 2020-08-13 6:56

qpuyzq6521
帖數 Posts: 248
回頂端 / Top
蘋果執蘋果執

呢幾日, 香槟同蘋果汁買斷市

發表於 Posted on: 2020-08-13 20:24

WWWW00
帖數 Posts: 234
回頂端 / Top
如果肥佬黎被押返大陆受审的话,相信唔单系香港市民都想睇,就连内地人都要出来睇住肥佬黎点死

發表於 Posted on: 2020-08-13 23:26

jone0202
帖數 Posts: 172
回頂端 / Top
早日返大陸審

發表於 Posted on: 2020-08-14 5:34

hzutzs7746
帖數 Posts: 287
回頂端 / Top