tvb.com

 
 
tvb.com
 

學是學非感覺變悶?

其實播咗咁耐,好多理論都已經聽過好多次,感覺好重覆。反而,是非精呢個幾乎成為咗一個街知巷聞、深入民心嘅Brand。TVB有冇諗過幫佢地開第二啲系列,去吓旅行或者搵食。最緊要係個化學反應夠好夠正嘛!

發表於 Posted on: 2017-08-10 6:05

justbkid
帖數 Posts: 4
回頂端 / Top