tvb.com

 
 
tvb.com
 

我呢排先發現原來學是學非好好睇 會吾會遲左少少~

我係由第4輯中間先開始睇 發現原來D主持人好好笑 好睇~! 依家先由第一輯開始睇番 希望呢個節目攞到獎啦~

發表於 Posted on: 2016-05-06 13:15

TammyWong1126
帖數 Posts: 36
回頂端 / Top
強烈要求秀送著低V

發表於 Posted on: 2016-07-03 20:31

makkitu
帖數 Posts: 3
回頂端 / Top