tvb.com

 
 
tvb.com
 

香港成為拐子佬天堂

近日報導麗港城公園有拐子佬拐帶兒童, 要人骨肉分離真係好無陰功, 很情(東張西望)深入報導好讓更多家長知道 看實自己的兒女, 感謝.

發表於 Posted on: 2018-04-15 0:02

kskhk
帖數 Posts: 555
回頂端 / Top
以前港英時代都無呢啲野, 小朋友單獨出街都好安全, 點解香港依家變成咁?

發表於 Posted on: 2018-04-15 0:12

kskhk
帖數 Posts: 555
回頂端 / Top