tvb.com

 
 
tvb.com
 

婚紗開倉

今日東張西望報導旺角婚紗開倉,請問有無人知地點或電話號碼?

發表於 Posted on: 2017-11-02 22:32

Vivianyun
帖數 Posts: 2
回頂端 / Top
地址係旺角銀城廣場15樓1506室
逢星期五, 六, 日 (2點至8點)才開,其餘日子唔開
開倉到今個月尾

發表於 Posted on: 2017-11-11 19:41

takching02
帖數 Posts: 2
回頂端 / Top