tvb.com

 
 
tvb.com
 

可唔可以唔好報埋d 低能當有趣的報導?

27/9依集報導一單索償案,胡生擺明係求復合不遂係度報復想纏住人地啦
依d同大眾一d關係都無又無令人可以反思d咩的報導好心就咪報啦
要滿足自己的八掛好奇心咪自己閂埋房門自己睇囉
咪以為廣大市民都喜歡睇依d無益新聞得唔得?

發表於 Posted on: 2016-09-27 19:52

yongshin
帖數 Posts: 29
回頂端 / Top