tvb.com

 
 
tvb.com
 

三生三世十里桃花_配音

知道「三生三世十里桃花」將會在TVB播
請無綫搵較好的配音員配

之前睇錦繡未央,未央的配音好唔掂囉
我睇咗兩集,就唔睇了,睇回國內版

如無綫再不攪好配音質素,幾好的劇,收視都不會好,
最後大家都會睇返國內版

發表於 Posted on: 2017-03-12 1:22

GAIGAI
帖數 Posts: 98
回頂端 / Top
配音無問題,但係唔好擺係翡翠台晚上7:00播,因為cut到唔想睇,而且要聽原版片頭曲同原版片尾曲,唔想聽星夢版嘅片頭曲/星夢版片尾曲!

發表於 Posted on: 2017-03-19 11:02

samson5007
帖數 Posts: 215
回頂端 / Top
播粵語歌曲是沒有問題,只是既然劇集本身是有提供雙語廣播服務,那服務的範圍就應該也理所當然地包括歌曲,但是現時翡翠台對於外購劇集播放粵語歌曲時的處理方式,就是只於片頭及片尾畫面播放粵語歌曲,但是原版歌曲則無法於第 2 聲道收聽,變相剝削了觀眾收聽原版歌曲的權利。

故此,請貴台日後於翡翠台播放所有外購劇時,即使片頭及片尾畫面因為需要顯示 TVB 後期製作的工作人員名單,而需要製作重新剪輯版,但是也請把原裝歌曲也收錄在片頭及片尾畫面裡面,以保留觀眾可透過雙語廣播自行選擇收聽雙語歌曲的權利。

發表於 Posted on: 2017-04-24 20:19

Czero
帖數 Posts: 403
回頂端 / Top
其實配音的問題不算很大,但是cut劇情那裡實在cut得太過分了,還有D歌,整到九唔搭八,無釐頭,甘睇得好無意思

發表於 Posted on: 2017-06-21 0:55

yuki8760
帖數 Posts: 6
回頂端 / Top