tvb.com

 
 
tvb.com
 

世界零距離是無線省靚招牌之作

近幾年TVB有甚麼令人印象最好的節目?相信會有不少人答是《世界零距離》。有娛樂性又有通識,希望長做長有,期待第四輯快些與觀眾見面。
謝謝各主持和幕後工作人員!

發表於 Posted on: 2017-02-12 21:25

木中人
帖數 Posts: 43
回頂端 / Top
絕對同意
每一集都有睇
認認真真咁介紹但係又有幽默感

發表於 Posted on: 2017-02-24 9:43

akabubi
帖數 Posts: 30
回頂端 / Top