tvb.com

 
 
tvb.com
 

模擬信號兩個台的台徽片事實上可以左右切邊,為什麽tvb非要上下黑邊呢

如題所說,事實上新版的台徽片是可以好似以前的舊臺徽片壹樣左右切邊全屏,把視頻設計左右切邊成4:3之後,發現其實主要的地方都在4:3安全區,為什麽tvb連這些細節都做不好,非要搞得那麽難看,請tvb方面看到後接納我的意見,感謝

發表於 Posted on: 2016-12-10 17:56

xzyjz
帖數 Posts: 5
回頂端 / Top
仲要遷就4:3安全區?

而家乜年代!

而家係2016里約奧運年!

因為J5 222全分途 + J5 704大改革,數碼率大增!

根據無線2016中期業績,數碼率達94%!

仲要為果6%模擬戶遷就4:3安全區?

完全浪費16:9!

發表於 Posted on: 2016-12-31 23:22

3420TGN930
帖數 Posts: 277
回頂端 / Top
就返廣東省觀眾啊嘛,廣東省至今都係接收4:3模擬信號

發表於 Posted on: 2017-03-01 7:46

kopisee
帖數 Posts: 1
回頂端 / Top