tvb.com

 
 
tvb.com
 

點解突然無左"有喜歡的人"架?

明明剛過去的星期六播架麻,個故事應該仲有2-4集先完架,還我"有喜歡的人"呀!

發表於 Posted on: 2018-03-26 19:34

Kiffycho
帖數 Posts: 1
回頂端 / Top
呢個星期,復活節,有日本好電影!

發表於 Posted on: 2018-03-27 16:45

3420TGN930
帖數 Posts: 307
回頂端 / Top
接目前J2進度,有喜歡的人做到第5集,仲有5集個故事先完,而J2一星期連播兩集,大概做多三星期先完,至於myTV Super將有喜歡的人下架,係因為J2連續停播兩星期有喜歡的人,免費區得7日免費重溫,等到4月星期六先有得上返架,提外話套劇真係好好睇,J2播就開始追。

發表於 Posted on: 2018-03-28 22:57

吉成千奈美
帖數 Posts: 1863
回頂端 / Top