tvb.com

 
 
tvb.com
 

J2節目表又人為出錯冇公佈修正

2018年2月17日冇公佈於0830-0930播咗深夜又冇重播「狂播街頭魔法」好差悶>:-(
MyTv super 又冇点播……比咗年費都冇得点播:-<我都喺當日0900喺MyTv睇回看才知錯失Twice!

發表於 Posted on: 2018-02-18 22:11

yin638
帖數 Posts: 20
回頂端 / Top