tvb.com

 
 
tvb.com
 

希望J2增加日劇時段

吉成
J2係12月1日ViuTV播MAMA期間播台灣電影《我的少女時代》,但係上年仲識得重播《盜賊門》,唔知今年播台灣電影係唔係有翡翠台收視嘅考量

發表於 Posted on: 2017-12-14 12:14

煲劇
帖數 Posts: 81
回頂端 / Top
回應:煲劇

講真J2係12月1日ViuTV播MAMA期間,都停播原有節目,改為播放電影頂期,一早預無收視,而播台灣電影《我的少女時代》同近排有一套同班底製作台灣電影係香港上,所以會唔會係片商免費送俾TVB播,志在宣傳,事實上免費電視台播放電影無市場,咁多間免費電視台都無放電影落黃金時段。

另外J2係星期一至五晚10:05-11:05放大陸劇先係有翡翠台收視嘅考量,點解去年精選日韓劇時段係朝早首播,夜晚重播,但轉大陸劇就唔係同一安排,照計TVB一早預d大陸劇收視威脅唔到同時段翡翠自製劇先咁放,收費電視大把日韓劇未係免費台重播,又唔好見佢將堆舊劇放係星期一至五晚10:05-11:05時段播,證明播舊日韓劇收視仲有威脅過堆大陸劇。

發表於 Posted on: 2017-12-14 22:50

吉成千奈美
帖數 Posts: 1700
回頂端 / Top