tvb.com

 
 
tvb.com
 

TVB播少左好多日劇

TVB不論在 81 台或J2 都播少左好多日劇 !

就算81 台以前都會播下日劇 , 而加完全無播?

J2 只有一個星期兩套日劇實在太少。

發表於 Posted on: 2017-05-05 18:53

dona
帖數 Posts: 211
回頂端 / Top
奇妙零日劇,Viu一星期播一集

發表於 Posted on: 2017-05-06 13:33

煲劇1台
帖數 Posts: 38
回頂端 / Top
是不是日劇失收呀!

發表於 Posted on: 2017-05-06 16:21

leung604
帖數 Posts: 133
回頂端 / Top
回應:leung604

TVB大把日劇存貨,單單係2015年日劇台堆日劇足以係免費台播一年,仲未計2016同今年,事實上TVB為谷myTV Super,免費台點會播咁多日劇俾你睇。

發表於 Posted on: 2017-05-09 17:28

吉成千奈美
帖數 Posts: 1746
回頂端 / Top
回應:煲劇1台

TVB貴為香港電視台龍頭,走去同其他電視台比都有,只係同以前TVB日劇時段比,常規檔有三檔(J2六日晚,高清翡翠台六晚),而翡翠台係星期日朝早同深夜不定時播放首播日劇,同宜家得返J2有日劇播,星期六朝早日劇檔係今個星期開始重播兩年前播放的NHK晨間劇謝謝款待,這d長劇就放平日下午播。

Viu TV係6月開始係星期一至四晚深夜12:30重播日劇晝顏同大人女子,同TVB比已經好好多, 點似得TVB有日劇係度唔播,寧願重播韓劇三次都唔肯播套新日劇,奇妙有刑偵相棒等刑事劇,不過暫無安排咁解,點都好過亞視同HKTV一套日劇都無播。

發表於 Posted on: 2017-05-09 17:42

吉成千奈美
帖數 Posts: 1746
回頂端 / Top
TVB 係咪想做瓜日劇呀?

一係唔播日劇 , 一播就一次播六集晨間劇謝謝款待!

裸命

發表於 Posted on: 2017-05-10 14:53

dona
帖數 Posts: 211
回頂端 / Top