tvb.com

 
 
tvb.com
 

強烈要求J2新增日劇時段(專門播放適合年輕人睇的時段)

J2自去年9月起有翻日劇時段以來,係黃金時段日劇檔都係側重醫療,律政劇,其他類型題材的日劇就比較少,得12月套日劇逆齡初戀係愛情劇,仲有星期六晚日劇時段成日停播,而女醫神Doctor X堆系列劇好心就放返係J5播,事實J2應該播多d年輕偶像主演日劇,既然J5都定位做大陸台,J2係星期日晚新增日劇時段都好應該,因為以前TVB免費台有翡翠台,J2同高清翡翠台播放日劇。

發表於 Posted on: 2017-03-20 20:27

吉成千奈美
帖數 Posts: 1719
回頂端 / Top
總結J2今年播日劇種類,最多播劇種係醫療劇,有4套。
其中女醫神Doctor X就播了4同5季。

年輕偶像主演日劇得4套

而原有唔應該安排係J2播日劇有3套。

尤其係死唔斷氣的女醫神Doctor X一直佔據原有J2日劇時段,搞到J2播少好多日劇,年年都開新季,長此落去J2每年簡接唔少一套日劇。好似有年輕偶像主演的有喜歡的人又唔播,加上星期六日有時要直播外國馬,建議J2新增日劇時段(專門播放適合年輕人睇的時段)

發表於 Posted on: 2017-12-23 18:06

吉成千奈美
帖數 Posts: 1719
回頂端 / Top