tvb.com

 
 
tvb.com
 

無線網絡電視4月1日結束

贊成
4
反對
2

總票數 Total Votes: 6

無線網絡電視4月1日結束

無線網絡電視4月1日結束

NowTV客戶免費轉MYTV Super 送6個月

發表於 Posted on: 2017-02-28 19:55

煲劇1台
帖數 Posts: 32
回頂端 / Top
仲未,因為要等通訊局決定TVB交還收費牌申請先至可以結束,而且係4月1日TVB終止係now TV 8XX台服務!

發表於 Posted on: 2017-03-01 8:48

samson5007
帖數 Posts: 197
回頂端 / Top
無線網絡電視4月1日巳結束

發表於 Posted on: 2017-04-01 10:49

煲劇1台
帖數 Posts: 32
回頂端 / Top
無綫網絡電視已決定交還本地收費電視節目服務牌照, Now TV現時會繼續播放無綫網絡電視頻道,唯美亞電影台及神州新聞台將於2017年3月31日起停止播放。 頻道如有任何改動,詳情有待日後公佈。 美亞電影台(頻道812)將於2017年3月31日起停播。 神州新聞(頻道836)將於2017年3月31日起停播。

發表於 Posted on: 2017-04-01 11:26

煲劇1台
帖數 Posts: 32
回頂端 / Top
TVB網絡電視仲係到,而且now TV淨係除咗停播美亞電影台同神州新聞台!佢地主頻道仲係到!

發表於 Posted on: 2017-04-01 15:03

samson5007
帖數 Posts: 197
回頂端 / Top