tvb.com

 
 
tvb.com
 

星夢娛樂的藝人,誰能夠人氣高企?

周柏豪
9
鄭俊弘
55
吳若希
8
胡鴻鈞
18
何雁詩
7
譚嘉儀
7
菊梓喬
9
林師傑
1
林穎彤
2
伍富橋
2

總票數 Total Votes: 118

星夢娛樂的藝人,誰能夠人氣高企?

星夢娛樂的藝人,誰能夠人氣高企?

發表於 Posted on: 2017-08-24 15:51

MyBuddy
帖數 Posts: 393
回頂端 / Top
個人睇好周生。

發表於 Posted on: 2017-09-11 18:25

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 4668
回頂端 / Top
鄭俊弘 --- 人氣仍然高企, 實力派的好歌手

發表於 Posted on: 2017-12-01 4:15

simple
帖數 Posts: 725
回頂端 / Top