tvb.com

 
 
tvb.com
 

星夢娛樂的藝人,誰能夠人氣高企?

周柏豪
11
鄭俊弘
57
吳若希
10
胡鴻鈞
22
何雁詩
9
譚嘉儀
10
菊梓喬
11
林師傑
3
林穎彤
3
伍富橋
3

總票數 Total Votes: 139

星夢娛樂的藝人,誰能夠人氣高企?

星夢娛樂的藝人,誰能夠人氣高企?

發表於 Posted on: 2017-08-24 15:51

MyBuddy
帖數 Posts: 403
回頂端 / Top
個人睇好周生。

發表於 Posted on: 2017-09-11 18:25

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 5086
回頂端 / Top
鄭俊弘 --- 人氣仍然高企, 實力派的好歌手

發表於 Posted on: 2017-12-01 4:15

simple
帖數 Posts: 725
回頂端 / Top