tvb.com

 
 
tvb.com
 

請勿教唆或誤導市民 胡亂改裝家居, 誤墮法網!

請節目組員請留意, 根據屋宇署現時消防安全守則, 開放式廚房需要符合特定要求為合格! 本人留意到你哋節目播出的單位中,好多單位都係並不符合本港 消防安全要求! 敬請節目組多加留意, 或應該請有關專業人士( 例如認可人士 或有關嘅消防從業員) 提供意見!

原本人再發現貴節目播出違反條例嘅單位, 本人會去信 有關政府部門 要求徹查!

發表於 Posted on: 2019-01-20 18:25

DaveP
帖數 Posts: 1
回頂端 / Top