tvb.com

 
 
tvb.com
 

求一部電影嘅名。。。超想回憶起來的!

我記得n年前後明珠台週日晚間的電影時段,有過一個電影,內容後講在海邊的一個小鎮,飽受章魚襲擊的困擾,後來有人将這章魚解決了,然後困在海邊搭建的一個地方度。結果後來黎佐只大野,原來是佢阿媽黎嘎。第二集阿媽将只仔拖走不單止,仲翻黎報復個小鎮。。。
家陣超想穩翻依出電影黎睇。。。借問聲有邊位大神記得個名又或者邊度有link 可以share一下。。。感謝大家。。。。

發表於 Posted on: 2018-01-17 4:48

肥猪肉
帖數 Posts: 1
回頂端 / Top