tvb.com

 
 
tvb.com
 

DESIGNATED SURVIVOR (特定生還者) 希望有得做

美國選戰落幕, 但現在全美國人最熱捧呢部人氣新劇, 由24男主角金球視帝Kiefer Sutherland主演.
講美國國會山莊在總統發表國情咨文時遭受恐怖襲擊, 連正副總統在內所有參眾議員全部罹難, 高層政府面臨癱瘓, 惟基制上規定要在內閣成員中指定一人呆在安全屋不須去開會, 而萬一發生如此事故便要臨危受命馬上宣誓為臨時總統帶領全國過渡危機. 此人正是主角包智杰。不, 他是叫Tom Kirkman (基化修打蘭)...

明珠台成能日播埋D古古怪怪科幻/恐怖劇, 真正好睇又唔見佢地買. 好似Gotham 同上面呢套應該買黎做啦.

發表於 Posted on: 2016-11-10 1:38

jackbauer24
帖數 Posts: 90
回頂端 / Top
3月先再開……
本身幾中意,但愈睇愈24……做到總統仍然係JACK BAUER……
但J2如果有,會好開心!

發表於 Posted on: 2017-02-07 0:59

withhope
帖數 Posts: 67
回頂端 / Top
明珠劇集台先啱

發表於 Posted on: 2017-02-07 1:00

withhope
帖數 Posts: 67
回頂端 / Top