tvb.com

 
 
tvb.com
 

手語新聞報道,考慮下提供中英雙文字幕?

明珠台推出嘅《手語新聞報道》,都算係一個幾好嘅節目。
但係有冇可能更進一步?──節目字幕由單純中文改成中英雙文?如是者受眾人士會更加多。
點睇?
(TVB開播以嚟都冇喺新聞類節目提供中英雙文字幕,會好難嗎?)

發表於 Posted on: 2018-10-06 23:55

JasonCheung
帖數 Posts: 111
回頂端 / Top