tvb.com

 
 
tvb.com
 

幾時星期五9:35會做返大電影呢?

如題, 曾幾何時明珠台逢星期五六日夜晚9:35 都會播映西片. 無奈近年該欄目己轉為播映短 drama. 想問有冇做返大電影嘅打算呢?

發表於 Posted on: 2017-11-25 20:02

eastcalahan
帖數 Posts: 1
回頂端 / Top
同意!支持星期五晚播返電影!!

發表於 Posted on: 2017-11-30 3:21

amy1314
帖數 Posts: 1446
回頂端 / Top
而家資訊咁發達,唔同10幾年前下下睇電視, 用部手機上網新舊都有喇,洗睇明珠台

發表於 Posted on: 2018-09-01 19:54

j教主
帖數 Posts: 34
回頂端 / Top
反對!

電影都唔太多

星期五都播,只係更多重播!

不如維持一至五現行安排

發表於 Posted on: 2018-11-15 22:11

3420TGN930
帖數 Posts: 303
回頂端 / Top