tvb.com

 
 
tvb.com
 

明珠台的外購節目是電視教育台嗎?

為甚麼8:30和9:30的外購紀錄片全都一樣講phy,chem,bio有否別的選擇?可能同一公司出品大平賣所以日日都係同一個Tone,就連講動物都用X光分析一大餐!

發表於 Posted on: 2017-03-09 22:03

iledmond
帖數 Posts: 25
回頂端 / Top
咁你覺得有咩紀錄片同教育無關?

發表於 Posted on: 2017-10-24 18:16

哈哈哈哈呵
帖數 Posts: 89
回頂端 / Top