tvb.com

 
 
tvb.com
 

3月播咁多好戲,可惜全無配

自明珠cut左配音後好耐無轉過去睇,呢期見到3月又異空戰士又救參2,戰狼2,一想到無配音就覺好浪費
仆你個臭街tvb有無官方人睇留言板架

發表於 Posted on: 2017-03-01 6:51

lps3a
帖數 Posts: 92
回頂端 / Top
絕對贊成!如果有返配音就好 可惜講左咁耐 都仲係冇配音 大台就係要無視英文唔好的人嗎 不明所以

發表於 Posted on: 2017-03-05 21:51

phoebepig1314
帖數 Posts: 3
回頂端 / Top
唉!TVB高層頭腦有問題呀.明珠台電影冇麗音.如何吸引人去睇呀?要睇一早就睇左,點會等幾年又有廣告剪到一節節.本人就冇睇明珠台電影好耐啦

發表於 Posted on: 2017-03-11 20:31

tai43
帖數 Posts: 60
回頂端 / Top
TVB高層d腦袋肯定有問題啦,d觀眾講左咁耐都無反應!
講真,明珠台電影無麗音真係無人想睇囉,
又要等幾年先有所謂嘅「新戲」,想睇就一早睇左啦,洗等佢幾世先播?
又有廣告,有d畫面又被cut,仲要無配音,真唔明點解仲要睇佢囉!

好似尋晚播果齣《吸血新世紀4破曉傳奇上集》咁,
齣戲都已經在2011年上映左,而家先嚟播,
乜都過晒氣,要睇就一早睇左啦,
洗等佢又要播廣告,無麗音,內容仲要被cut咁浪費我時間?
唉~~~ 我諗下集應該等出年先有!
嬲嬲地真唔想再睇明珠台!

發表於 Posted on: 2017-05-08 12:39

BellaJoey
帖數 Posts: 43
回頂端 / Top