tvb.com

 
 
tvb.com
 

3月播咁多好戲,可惜全無配

自明珠cut左配音後好耐無轉過去睇,呢期見到3月又異空戰士又救參2,戰狼2,一想到無配音就覺好浪費
仆你個臭街tvb有無官方人睇留言板架

發表於 Posted on: 2017-03-01 6:51

lps3a
帖數 Posts: 82
回頂端 / Top
絕對贊成!如果有返配音就好 可惜講左咁耐 都仲係冇配音 大台就係要無視英文唔好的人嗎 不明所以

發表於 Posted on: 2017-03-05 21:51

phoebepig1314
帖數 Posts: 3
回頂端 / Top
唉!TVB高層頭腦有問題呀.明珠台電影冇麗音.如何吸引人去睇呀?要睇一早就睇左,點會等幾年又有廣告剪到一節節.本人就冇睇明珠台電影好耐啦

發表於 Posted on: 2017-03-11 20:31

tai43
帖數 Posts: 60
回頂端 / Top