tvb.com

 
 
tvb.com
 

搞錯啊!卡斯柏王子

13年首映有粵語配音,今日放映無左!玩野啊!admin

發表於 Posted on: 2017-01-30 13:49

爆谷友
帖數 Posts: 11
回頂端 / Top
應該11年!錯左唔好意思

發表於 Posted on: 2017-01-30 13:51

爆谷友
帖數 Posts: 11
回頂端 / Top
明珠電影已經無配音已經無野好睇,轉VIU啦

發表於 Posted on: 2017-02-02 20:34

lps3a
帖數 Posts: 92
回頂端 / Top
贊成呀.明珠台電影冇麗音.如何吸引人去睇呀?本人就冇睇明珠台電影好耐啦.希望Viu Tv英文台有配音美劇和電影睇.打殘明珠台.咁就佳大喜歡啦.

發表於 Posted on: 2017-03-11 20:39

tai43
帖數 Posts: 60
回頂端 / Top
ViuTVsix已經冇廣東話配音!等執啦!

發表於 Posted on: 2017-04-02 2:08

samson5007
帖數 Posts: 215
回頂端 / Top