tvb.com

 
 
tvb.com
 

藝人中嘅人瑞——何柏光

話說貌似最近有人見到超級資深緑葉何柏光仲未死。恐怕呢處都冇咩幾個人知道佢,原為資深緑葉演員,以前TVB劇集很多部都有佢。同關海山一輩。

現在沒有100都有90幾。

發表於 Posted on: 2018-11-08 23:06

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 5753
回頂端 / Top