tvb.com

 
 
tvb.com
 

小生身邊的女人

陳凱琳(鄭嘉穎)近十年最靚港姐冠軍
5
單文柔(陳展鹏)大方得體,低調沉實
28
張寶兒(袁偉豪)大情大聖,口不擇言
2
黄心穎(馬國明)作風高調,愛出風頭
3

總票數 Total Votes: 38

小生身邊的女人你喜歡邊個?

喜歡邊個……

發表於 Posted on: 2018-09-11 16:28

小葫蘆
帖數 Posts: 227
回頂端 / Top
.支持兩年來一直備受網民無理攻擊嘅準新娘單文柔,希望她真的能先苦後甜,苦盡甘來。

發表於 Posted on: 2018-09-14 11:23

coogt5026
帖數 Posts: 860
回頂端 / Top
四個都係選港姐出身又沟到件一線小生~

陳凱琳係近十年最靚港姐(有錢女),但都肯嫁大過佢二十幾年嘅視帝KC,所以男人好着數好搶手。

張宝兒又係富家女,個樣都靚不過有D怪怪地,佢儍儍地都幾'可愛,沟到件袁偉豪佢執到喇……

馬明就惨D俾件黄心穎痴住,黄心穎係世界女,好識看風使舵,但最緊要馬明中意都會祝福佢地!

越來越靚嘅單文柔苦盡甜來,终於可以獨佔視帝男神陳展鹏,成為最令人羨慕嘅新娘,恭喜……恭喜……

發表於 Posted on: 2018-09-14 12:57

小葫蘆
帖數 Posts: 227
回頂端 / Top
點解可以冇黃翠如…

發表於 Posted on: 2018-09-20 20:52

pews23
帖數 Posts: 16
回頂端 / Top