tvb.com

 
 
tvb.com
 

希望TVB吾好再比機會人格低賤既黃心穎做女主角?

經過今次睇到佢同落選港姐罵戰,覺得佢好自大,同扮野,以為自己係星級導師,你慳啲喇,你有咩資格去批評人,人地黑吾黑面關你鬼事,講得又衰格兼乞人憎。已經冇乜觀眾緣,最好少説話。未紅先扮野,所以希望TVB吾好因為冇乜女藝人而棒佢做女主角,仲有其他好佢好多既女藝人,大有人在,佢吾只大口,仲好口臭,又冇口德。戲又屎,又吾識做戲,本來劇本寫得好都冇用,就係因為有佢演出,會拖累戲集收視率。正因如此如果有佢做既所有節目同劇集,我諗我第一個熄電視,吾睇。

發表於 Posted on: 2018-09-07 16:50

Alexmma
帖數 Posts: 16
回頂端 / Top
確實佢冇乜觀眾緣呢點比較驟忌。搵靚湯代佢好過。另外工藤又比較有觀眾緣,搵佢兩個來捧好過。

發表於 Posted on: 2018-09-10 15:54

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 5983
回頂端 / Top
我都支持佢同馬明分手,感覺佢呢幾年拖累咗馬明。

發表於 Posted on: 2018-09-10 15:55

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 5983
回頂端 / Top