tvb.com

 
 
tvb.com
 

黑心顈想博見報??

落選左唔開心人之常情, 黑面日本妹都受到各界批評啦,
你個黑心頴仲要踩多腳, 博見報呀定係搵交嗌呀?
成個八婆是非精咁, 都唔明當年點解黑心頴入到三甲, 唔明馬明點解會揀你
口又大, 演技又屎, 著起古裝成個妹仔格 + 扁咀鴨,
都係朱千雪大方得體,

發表於 Posted on: 2018-09-03 19:36

tonylaaaa
帖數 Posts: 159
回頂端 / Top
我好應同你所講既說話,做好自己本份先喇,你係邊個呀,有咩資格去批評人,你真係擋自己係女神,你慳啲喇,又吾知自己個口大,成日係吾係都笑,好似有問題咁,又扮野,真係覺得自己好靚女呀,成曰痴住馬明博出位,都吾明無綫點解要比佢做女主角,又冇觀眾緣,未紅已經咁扮野,如果無缐再繼續搵佢做女主角,我諗一有佢出現嘅劇集,都關電視,吾會再睇。

發表於 Posted on: 2018-09-04 1:11

Alexmma
帖數 Posts: 16
回頂端 / Top
我好應同你所講既說話,做好自己本份先喇,你係邊個呀,有咩資格去批評人,你真係擋自己係女神,你慳啲喇,又吾知自己個口大,成日係吾係都笑,好似有問題咁,又扮野,真係覺得自己好靚女呀,成曰痴住馬明博出位,都吾明無綫點解要比佢做女主角,又冇觀眾緣,未紅已經咁扮野,如果無缐再繼續搵佢做女主角,我諗一有佢出現嘅劇集,都關電視,吾會再睇。

發表於 Posted on: 2018-09-04 1:11

Alexmma
帖數 Posts: 16
回頂端 / Top
黃心穎同工藤各打五十大板啦。而且我覺得工藤入TVB好,作為心穎嘅強烈競爭者。

發表於 Posted on: 2018-09-04 21:39

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 5983
回頂端 / Top
打錯字,係強力,唔係強烈。

發表於 Posted on: 2018-09-04 21:40

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 5983
回頂端 / Top
其實大家有冇發覺,工藤就係現實版嘅《逆緣》女主角庄思晨。唔知幾時會有個現實版嘅冷凍爺爺啦。

發表於 Posted on: 2018-09-04 21:43

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 5983
回頂端 / Top
死,庄司晨打成庄思添

發表於 Posted on: 2018-09-05 3:08

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 5983
回頂端 / Top
我也是好讨厌这个黄心颖。我想可能马明近视太深,视力模糊,所以才会看错人。如果马明娶了这个八婆,他将会一身倒大霉。这女人是扫把星啊

發表於 Posted on: 2018-09-05 15:39

yinglover
帖數 Posts: 5
回頂端 / Top
如果馬眀真係娶左佢,我諗佢都吾會有運行,甚至拖累埋佢事業。因為佢實在太多事,又八婆,自己做好本份先喇,自己都吾係好得幾多,仲去批評人,做出嚟既行為仲更加令人覺得佢好乞人憎。

發表於 Posted on: 2018-09-06 1:19

Alexmma
帖數 Posts: 16
回頂端 / Top
妹仔相,係咁上下。俾湯洛雯上位好過佢。

發表於 Posted on: 2018-09-06 10:08

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 5983
回頂端 / Top